Kế toán nội bộ công ty xây dựng cần làm những gì?

Ngày đăng: 13/05/2023 01:36 PM

Nội dung bài viết

  Kế toán nội bộ công ty xây dựng là một vị trí vô cùng đặc biệt và quan trọng mà mỗi doanh nghiệp xây dựng cần phải có. Tuy nhiên, công việc của kế toán xây dựng không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, ghi chép và lưu trữ sổ sách mà còn hơn thế nữa. Vậy công việc của kế toán này là làm gì? Vị trí này có những đặc thù nào? Hãy cùng Safebooks theo dõi chi tiết dưới bài viết này nhé!

  Những thông tin quan trọng:

  • Kế toán xây dựng áp dụng giá phù hợp với từng công trình ở mỗi địa điểm, dựa vào dự toán đã lên để xác định lượng tiêu hao nguyên vật liệu... trong công trình, thay vì dựa trên giá trị của công trình. 
  • Các công việc kế toán xây dựng thường gặp đó là: Đọc dự toán; Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán chứng từ kế toán; Lập báo cáo, kiểm tra đối chiếu; Theo dõi tiến độ nghiệm thu, công nợ, thanh toán; Lưu trữ bộ hồ sơ chứng từ.

  Kế toán nội bộ công ty xây dựng

  Kế toán nội bộ công ty xây dựng cần làm những gì?

  Đọc dự toán

  Nêu tầm quan trọng của dự toán, vì sao kế toán xây dựng phải biết đọc dự toán?

  • Cần đọc kỹ dự toán công trình để nắm bắt được chính xác định mức chi phí, khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình. (Bám sát vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào có theo định mức quy định).
  • Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán chứng từ kế toán
  • Kế toán xây dựng sẽ tiếp nhận, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng… Đồng thời có những báo cáo về sự phù hợp giữa tình trạng thực tế với định mức có trong dự toán.

  Kế toán nội bộ công ty xây dựng

  Theo dõi và phân bổ

  Theo dõi nhập xuất tồn NVL, ngày công của NLĐ, phân bổ CCDC, TSCĐ, chi phí máy thi công, công nợ thầu phụ

  • Công việc kế toán xây dựng tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành hạng mục công trình, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.
  • Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế, 
  • Nhật ký thi công đối với các máy thi công nhằm xác định chính xác mức tiêu hao nhiên liệu cụ thể đối với các máy phục vụ cho công trình xây dựng.
  • Kế toán căn cứ vào bảng bóc tách khối lượng công việc và vật tư tiêu hao để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào theo định mức xây dựng.