Lập Và Soát Xét BCTC

Phần mềm kế toán cho mọi doanh nghiệp SafeBooks cung cấp cho Doanh nghiệp của bạn một các tin tức về nền tảng tài chính kế toán đầy đủ, chính xác theo các chế độ hiện hành
Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133
Cách lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 theo mẫu B01a-DNN và mẫu B01b-DNN chi tiết nhất, cũng như các thông tin cơ bản cần có và cơ sở lập.
Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết nhất
Hướng dẫn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết, phân tích cấu trúc của báo cáo trong bài viết sau.
Hình thức gian lận báo cáo tài chính và bài học cho doanh nghiệp Việt
Gian lận báo cáo tài chính là một sự vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, thể hiện sự thiếu trung thực trong việc biên soạn và trình bày thông tin tài chính
Cách Làm Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133
Cách làm thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 1332016/TT-BTC cần phải dựa vào cơ sở thực hiện, nguyên tắc và phương lập, cũng như hiểu rõ mục đích thực hiện.
Cách Làm Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200
Cách làm thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BT hiện nay dành cho doanh nghiệp được quy định tại Mẫu số B09 theo Chuẩn mực kế toán.
Báo Cáo Tài Chính Gồm Những Gì? Hiểu Rõ Cấu Trúc Một Bảng BCTC
Báo cáo tài chính gồm những gì? Một BCTC được trình bày theo hệ thống có ý nghĩa to lớn trong việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Cách Đọc Bảng Cân Đối Kế Toán [Cập Nhật Mới Nhất 2023]
Cách đọc bảng cân đối kế toán đúng sẽ giúp cho kế toán viên có thể tổng hợp và hiển thị các thông tin liên quan đến tài sản và nguồn thu của doanh nghiệp một cách chi tiết nhất.
Cách lập bảng cân đối kế toán chi tiết nhất theo Thông tư 200
Bài viết chia sẻ chi tiết cách lập Bảng cân đối kế toán bao gồm các nguyên tắc, nội dung và những lưu ý cần tránh để khỏi phải sai sót.
 Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Theo Thông Tư 200 [2023]
Tham khảo các cơ sở, cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết, chính xác nhất mà doanh nghiệp cần phải biết trong bài viết sau của Safebooks.

Đối tác

Hình nền đăng ký dùng thử
Đăng ký dùng thử miễn phí

Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập mã số thuế