Sai báo cáo tài chính có được nộp lại không???

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 31/03/2023 03:43 PM

Nội dung bài viết

   

  1. Làm sai báo cáo tài chính có được nộp lại không?

  Theo quy định tại Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được bổ sung hồ sơ khai thuế.

  Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm, trường hợp doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ khai thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung khai thuế tạm nộp của những tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế năm.
  Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ cần khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

  Theo đó, các nội dung được nộp lại trên báo cáo tài chính bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán.
  • Bảng cân đối tài khoản.
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Lưu chuyển tiền tệ.
  • Thuyết minh báo cáo tài chính.

  Những nội dung không được nộp lại mà phải nộp tờ khai điều chỉnh:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN.
  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp lại báo cáo tài chính: Gửi công văn nộp lại báo cáo tài chính tại bộ phận một cửa hoặc nộp lại báo cáo tài chính qua mạng.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

  2. Sai báo cáo tài chính có bị phạt không?

  Theo Điểm c, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt. Ngược lại, nếu doanh nghiệp nộp lại BCTC có số thuế TNDN nộp thừa thì sẽ được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa.
  Đối với trường hợp nộp lại BCTC mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền nộp thiếu và tiền nộp chậm, cụ thể:

  Số tiền nộp chậm = Số tiền thuế tăng thêm x 0,03% (hoặc 0,05%/ngày) * Số ngày nộp chậm.

  Trong đó:

  Số ngày nộp chậm tính từ thời điểm bắt đầu hết hạn nộp hồ sơ khai thuế đến khi thực hiện nộp tiếp số thuế phải nộp.

  Mức 0,05% mỗi ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức 0.03% mỗi ngày theo Quy định tại Khoản 3, Điều 3, Luật số 106/2016/QH-13 ngày 30/09/2016.

  3. Hướng dẫn điều chỉnh, nộp lại báo cáo tài chính

  Theo hướng dẫn tại Công văn 51140/CT-HTr của Cục Thuế Hà Nội về việc khai bổ sung hồ sơ thuế và Công văn 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế Hà Nội về chính sách thuế thì để điều chỉnh sai sót trên BCTC cần chia thành 2 trường hợp như sau:

  Trường hợp 1: Sai sót ảnh hưởng số thuế TNDN phải nộp

  Trường hợp báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp cần làm những công việc sau:

  • Hồ sơ khai bổ sung: Sử dụng Mẫu số 01/KHBS kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót: Sử dụng Mẫu số 03/TNDN kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Báo cáo tài chính đúng của năm phát hiện sai sót.

  Trường hợp 2: Sai sót không ảnh hưởng đến số thuế TNDN

  Trường hợp BCTC có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp: Doanh nghiệp được phép khai bổ sung số liệu trên BCTC và nộp lại cho cơ quan thuế, không cần lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

  Lưu ý: Doanh nghiệp có thể làm sẵn một văn bản giải trình lý do nộp lại BCTC, liệt kê các sai sót, số liệu và thông tin đã điều chỉnh trên BCTC để giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu giải trình (tránh trường hợp khi được yêu cầu giải trình thì không nhớ lý do điều chỉnh). Văn bản giải trình này có thể chỉ cần lưu tại nội bộ doanh nghiệp, chỉ xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

  4. Thời hạn nộp lại báo cáo tài chính

  Căn cứ theo Điểm b, Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013:
  “Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

  Như vậy, doanh nghiệp có thể lựa chọn thời hạn nộp lại báo cáo tài chính phù hợp nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế.

  Trên đây là một số thông tin tổng hợp hướng dẫn cách xử lý báo cáo tài chính sai sót. Với khối lượng dữ liệu lớn và phức tạp, quá trình làm báo cáo tài chính khó tránh khỏi một số sai sót nhất định. Kế toán có thể lưu lại hướng dẫn này để sử dụng khi cần điều chỉnh, bổ sung báo cáo tài chính. 

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  October 18, 2023, 4:11 pm
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  August 9, 2023, 11:38 am
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  August 8, 2023, 8:34 pm
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  July 28, 2023, 11:31 am
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  July 27, 2023, 9:10 pm
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  July 24, 2023, 6:05 pm