Quy Định Xuất Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 18/08/2022 11:56 AM

Nội dung bài viết

  Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC gồm rất nhiều thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử, cũng như những quy định về xuất hóa đơn điện tử đã được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn mà các doanh nghiệp và tổ chức cần lưu ý.

  Dưới bài viết này, Safebooks đã tóm tắt những ý quan trọng nhất để Quý Anh/Chị có thể hiểu rõ một cách dễ dàng và nhanh nhất.

  Quy định xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

  Tổng hợp một số văn bản pháp luật quy định xuất hóa đơn điện tử 

  Quy định xuất hóa đơn điện tử dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật dưới đây:

  • Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ tài chính, sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Tổng hợp một số văn bản pháp luật quy định xuất hóa đơn điện tử 

  Những nguyên tắc khi xuất hóa đơn điện tử

  Khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần lưu ý 3 nguyên tắc quan trọng sau đây:

  Nguyên tắc xuất hóa đơn GTGT

  Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là phần thuế tăng thêm giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu dùng và cung ứng hàng hóa, dịch vụ được ghi vào hóa đơn và đóng vào Ngân sách Nhà nước.

  Những quy định xuất hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ khi lập hóa đơn GTGT, đó là:

  • Cần phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trên nội dung hóa đơn.
  • Chỉ nên xuất hóa đơn điện tử với danh mục ngành hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư, cũng như đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bởi Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  • Cần nên ghi đúng mức thuế suất theo quy định của Bộ Tài chính khi xuất hóa đơn.
  • Phải ghi rõ” Người mua không lấy hóa đơn” trong trường hợp người mua không lấy hóa đơn.
  • Cuối cùng, cần ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác các nội dung trong hóa đơn điện tử như: Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đúng chứng từ (Hợp đồng kinh tế, biên bản giao hàng, biên bản nghiệm thu…).

  Nguyên tắc xuất hóa đơn GTGT

  Nguyên tắc quy định các tiêu thức trên hóa đơn điện tử

  Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần đảm bảo đầy đủ những thông tin sau đây nhằm xác định tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa, ký hiệu mẫu số hóa đơn.
  • Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • Số hóa đơn.
  • Tên, địa chỉ, MST của người bán.
  • Tên, địa chỉ, MST của người mua
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ. Thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.
  • Chữ ký của người bán và người mua.
  • Thời điểm lập hóa.
  • Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử.
  • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (Nếu có) và các nội dung liên quan (Nếu có).
  • Tên, MST của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
  • Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.

  Nguyên tắc quy định các tiêu thức trên hóa đơn điện tử

  Nguyên tắc xử lý khi hóa đơn điện tử bị xuất sai

  Có 3 cách xử lý hóa đơn điện tử khi bị xuất sai, đó là:

  • Hủy bỏ hóa đơn.
  • Điều chỉnh hóa đơn.
  • Thay thế hóa đơn.

  Trong trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử bị xuất, người dùng sẽ thực hiện hủy bỏ hóa đơn đã gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hoặc đã giao hàng nhưng chưa kê khai thuế. Tiếp đến, người bán sẽ tiến hành lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã hủy.

  Cần lưu ý rằng: Trên hóa đơn được xuất lại, cần phải có dòng chữ “Hóa đơn thay thế cho số hóa đơn…” kèm theo ký hiệu, ngày ký và ngày gửi.

  Ngoài ra, với trường hợp điều chỉnh hóa, sẽ được áp dụng khía hóa đơn điện tử bị xuất sai và đã gửi cho người mua, cũng như thực hiện kê khai thuế. Cả hai bên sẽ tiến hành làm văn bản thỏa thuận điều chỉnh sai sót và ký.

  Nguyên tắc xử lý khi hóa đơn điện tử bị xuất sai

  Những lưu ý đối với quy định xuất hóa đơn điện tử

  Trường hợp khách lẻ không lấy hóa đơn

  Theo quy định từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp trên cả nước bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử. Chính vì thế, hóa đơn giấy sẽ chính thức hết hiệu và thay vào đó là chuyển sang hóa đơn điện tử.

  Căn cứ vào quy định xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, cần lưu ý những điều sau:

  • Không phân biệt giá trị hàng hóa, dịch vụ từng lần, người bán (Trừ hộ, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho người mua. Cần phải tiến hành xuất hóa đơn điện có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.
  • Những doanh nghiệp và tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế, cần nên sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng, cung cấp dịch vụ.

  Tóm lại kể từ ngày 01/11/2020, dù người mua có nhu cầu lấy hóa đơn hay không thì người bán đều phải thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử.

  Trường hợp khách lẻ không lấy hóa đơn

  Trường hợp khi tiết hành xuất hóa đơn điện tử theo hợp đồng

  Thời điểm lập hóa đơn:

  • Đối với doanh nghiệp bán hàng hóa: Là thời điểm mà bên bán chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua, không phân biệt là đã thu tiền hay chưa.
  • Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: Là thời điểm bên bán đã hoàn tất việc cung ứng cho bên mua, cũng như đã lập hóa đơn cung cấp dịch vụ và không phân biệt là thu tiền hay chưa.

  Nguyên tắc lập hóa đơn:

  Hóa đơn điện tử theo hợp bắt buộc phải chứa đầy đủ các nội dung cơ bản như hóa đơn điện tử.

  Trường hợp khi tiến hành xuất hóa đơn điện tử theo hợp đồng

  Tổng kết

  Trên đây là những thông tin liên quan đến quy định xuất hóa đơn điện tử, Safebooks hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp Quý Anh/Chị thu thập được nhiều thông tin bổ ích.

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  November 13, 2023, 4:12 pm
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  November 10, 2023, 4:42 pm