Phần 2 - Thông tư 200 và Thông tư 133: đâu là chế độ kế toán phù hợp cho doanh nghiệp?

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 26/09/2022 10:16 AM

Nội dung bài viết

   

  Ở phần trước,  Safebooks đã trình bày sự khác biệt hệ thống tài khoản kế toán giữa Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Cùng Safebooks tìm hiểu thêm về những sự khác biệt tiếp theo giữa hai thông tư này nhé!

  Sự khác biệt về chế độ báo cáo tài chính giữa Thông tư 200/2014/ TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC:

   

  Hạng mụcThông tư 133Thông tư 200

  Hệ thống BCTC hàng năm của công ty hoạt động liên tục

  • Bắt buộc phải bao gồm các báo cáo:
   • Báo cáo về tình hình tài chính (mẫu B01a – DNN hoặc B01b – DNN)
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mẫu B02 – DNN)
   • Bản thuyết minh BCTC của doanh nghiệp (mẫu B09 – DNN)
   • Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 – DN)
  • Báo cáo tùy chọn:
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN)
  • Riêng với doanh nghiệp siêu nhỏ, các báo cáo tài chính gồm:
   • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu B01 – DNSN)
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 – DN)
   • Bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNSN)
  • Bảng cân đối kế toán (mẫu B01 – DN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03 – DN)
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B09 – DN)

  Hệ thống BCTC năm với công ty hoạt động không liên tục

  • Bảng cân đối kế toán (mẫu B01/CDHĐ – DNKLT)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02/CDHĐ – DNKLT)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03/CDHĐ – DNKLT)
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B09/CDHĐ – DNKLT)
  • Báo cáo bắt buộc:
   • Báo cáo tình hình tài chính (mẫu B01 – DNNKLT)
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02 – DNN)
   • Bản thuyết minh BCTC (mẫu B09 – DNNKLT)
  • Báo cáo không bắt buộc:
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DNN)

  Hệ thống BCTC giữa niên độ

  • Quy định rõ ràng với các dạng mẫu tóm lược, đầy đủ để làm báo cáo tài chính quý (kể cả quý IV) và bán niên.

   

  • Không quy định

  Địa điểm nộp báo cáo tài chính

  • DN cấp trên
  • Cơ quan tài chính
  • Cơ quan quản lý thuế
  • Cơ quan thống kế
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu cầu)
  • Không được gửi báo cáo đến:
   • DN cấp trên
   • Cơ quan tài chính
  • Chỉ được gửi đến các nơi sau: 
   • Cơ quan quản lý thuế
   • Cơ quan thống kế
   • Cơ quan đăng ký kinh doanh
   • Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu cầu)

   

  Đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/BTC:

  Thông tư 200/2014/TT-BTC

  • Áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp

  Thông tư 133/2016/TT-BTC

  • Áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:
   • Vốn điều lệ: dưới 10 tỷ
   • Tổng số lao động bình quân trong năm: Dưới 300 người

  Lưu ý: Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC. Nhưng phải nhất quán trong năm tài chính, có báo cáo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp biết.


  Trên đây là toàn bộ thông tin so sánh giữa chế độ kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư 133. Hiện nay, một số phần mềm kế toán doanh nghiệp có tích hợp đầy đủ các chế độ hiện hành theo từng Thông tư. Riêng Safebooks là một trong số các phần mềm tích hợp đầy đủ các chế độ theo cả hai Thông tư 200 và Thông tư 133 nên phù hợp với hầu hết nhu cầu của tất cả doanh nghiệp. Safebooks hi vọng những thông tin trên đây sẽ mang đến giá trị hữu ích cho quý anh chị.

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  November 13, 2023, 4:12 pm
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  November 10, 2023, 4:42 pm