DANH SÁCH 524 DOANH NGHIỆP RỦI RO VỀ THUẾ THEO CÔNG VĂN 1798/TCT-TTKT

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 16/07/2023 03:13 PM

Nội dung bài viết

  Những rủi ro về hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp

  Không tuân thủ các yêu cầu về thuế GTGT có rủi ro nghiêm trọng. Mặc dù các khoản phạt và tiền lãi là hậu quả rõ ràng nhất của việc không tuân thủ, những việc không tuân thủ lại gây thêm rủi ro kinh doanh nghiêm trọng. Việc không đáp ứng các yêu cầu cơ bản về thuế, hoá đơn GTGT có thể làm tổn hại danh tiếng của công ty và khiến công ty không thể kinh doanh.

  Tiền phạt và lãi suất

  Việc không nộp tờ khai thuế GTGT đầy đủ và đúng hạn có thể bị phạt. Khi một công ty không tính thuế VAT, cơ quan thuế liên bang có thể áp dụng thời gian tính phụ phí. Trong thời gian tính phụ phí, tiền phạt mà công ty phải trả sẽ tiếp tục tăng lên miễn là công ty không đáp ứng nghĩa vụ nộp thuế GTGT kèm các chứng từ hoá đơn GTGT hợp lệ.

  Cấm giao dịch

  Cơ quan thuế có thể cấm kinh doanh có thời hạn nếu doanh nghiệp cố tình không nộp thuế GTGT. Nguy cơ bị cấm kinh doanh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả chủ sở hữu duy nhất.

  Cáo buộc hình sự

  Hậu quả của việc cố tình không tuân thủ thuế GTGT là vô cùng nghiêm trọng. Gian lận VAT có thể bị phạt tù và/hoặc phạt tiền không giới hạn.

  Nội dung Công văn 1798/TCT-TTKT

  Phần mềm kế toán SAFEBOOKS

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1770/CAT-CSKT ngày 29/3/2023 của ng an tỉnh Phú Thọ về đề nghị chỉ đạo phối hợp phòng ngừa tội phạm mua, bán trái phép hóa đơn điện tử. Theo đó, Cơ quan Công an Phú Thọ điều tra, phát hiện Nguyễn Minh Tú và các cá nhân khác đã thực hiện hành vi mua doanh nghiệp để phát hành hóa đơn, bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

  Liên quan đến nội dung trên đây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ tại khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

  Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

  Căn cứ tại Điều 47, khoản 2 Điều 136, Điều 143 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 4, Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

  Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3, điểm e và g khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

  Để rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện:

  1. Tiếp tục rà soát, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại ng văn số 129/TCT-TTKT ngày 9/11/2022, ng văn số 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 để kịp thời báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng cục Thuế theo đúng quy định.
  2. Ngoài ra, các Cục Thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn GTGT xuất bán ra của 524 doanh nghiệp tại Phụ lục số 1 (gọi chung 524 doanh nghiệp) đính kèm ng văn này.

  – Trường hợp phát hiện doanh nghiệp thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu..

  Đề nghị Cục Thuế căn cứ hành vi vi phạm thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật để kịp thời xử lý về thuế theo đúng quy định hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

  – Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thuộc danh sách 524 doanh nghiệp tiến hành rà soát, nếu phát hiện doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp ở địa phương khác đã phát hành trong năm 2020, năm 2021, năm 2022, không có trong dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế thì kịp thời có văn bản thông báo gửi đến cơ quan thuế liên quan, tiến hành nhập thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn để phối hợp, đối chiếu, rà soát, xử lý theo quy định.

  Tổng cục Thuế chuyển các Phụ lục đính kèm công văn này gồm:

  + Phụ lục số 1: Danh sách 524 doanh nghiệp.

  + Phụ lục số 2. Bảng kê hóa đơn sử dụng của 524 doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.

  + Phụ lục số 3: Bảng tổng hợp kết quả rà soát, xử lý về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp.

  Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn tổng hợp theo Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 đính kèm công văn này gửi bản giấy về Tổng cục trước ngày 30/06/2023 (file mềm gửi về địa chỉ pttha@gdt.gov.vn.).

  – Để hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện rà soát hóa đơn, Tổng cục Thuế gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp được khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử trong năm 2021, năm 2022 phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý, gồm:

  + Dữ liệu hóa đơn điện tử bán ra của 524 doanh nghiệp (mst) phân tách file theo Cơ quan thuế Hà Nội, Cơ quan thuế Hồ Chí Minh quản lý.

  + Danh sách doanh nghiệp (mst) có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý;

  + Danh sách doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp nhưng không phân tách theo cơ quan thuế quản lý do mst tại trường “NMMST” không tra cứu được thông tin cơ quan thuế quản lý ở ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đối chiếu với doanh nghiệp quản lý tại địa phương để rà soát.

  Đề nghị các Cục Thuế có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử pttha@gdt.gov.vn thông báo đầu mối nhận file dữ liệu hóa đơn điện tử (họ và tên, chức vụ, phòng/ban, số điện thoại di động, địa chỉ email nội bộ ngành). Liên hệ Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế (đ/c Phạm Thị Thanh Hà, số điện thoại 0989957255).

  3. Cơ quan thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

  Tải công văn gốc tại đây

  Thông tin về 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn GTGT

  Ngày 16/5/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp.

  Theo đó, công bố 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn GTGT, cụ thể như sau:

  Để rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện:

  (1) Tiếp tục rà soát, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 129/TCT-TTKT ngày 9/11/2022, Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 để kịp thời báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng cục Thuế theo đúng quy định.

  (2) Ngoài ra, các Cục Thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn xuất bán ra của 524 doanh nghiệp nêu trên.

  - Trường hợp phát hiện doanh nghiệp thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu..

  Đề nghị Cục Thuế căn cứ hành vi vi phạm thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật để kịp thời xử lý về thuế theo đúng quy định hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

  - Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thuộc danh sách 524 doanh nghiệp tiến hành rà soát, nếu phát hiện doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp ở địa phương khác đã phát hành trong năm 2020, năm 2021, năm 2022, không có trong dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế thì kịp thời có văn bản thông báo gửi đến cơ quan thuế liên quan, tiến hành nhập thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn để phối hợp, đối chiếu, rà soát, xử lý theo quy định.

  - Tổng cục Thuế chuyển các Phụ lục đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 gồm:

  + Phụ lục số 1: Danh sách 524 doanh nghiệp.

  + Phụ lục số 2: Bảng kê hóa đơn sử dụng của 524 doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.

  + Phụ lục số 3: Bảng tổng hợp kết quả rà soát, xử lý về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp.

  Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn tổng hợp theo Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 gửi bản giấy về Tổng cục trước ngày 30/6/2023 (file mềm gửi về địa chỉ pttha@gdt.gov.vn.).

  - Để hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện rà soát hóa đơn, Tổng cục Thuế gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp được khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử trong năm 2021, năm 2022 phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý, gồm:

  + Dữ liệu hóa đơn điện tử bán ra của 524 doanh nghiệp (mst) phân tách file theo Cơ quan thuế Hà Nội, Cơ quan thuế Hồ Chí Minh quản lý.

  + Danh sách doanh nghiệp (mst) có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý;

  + Danh sách doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp nhưng không phân tách theo cơ quan thuế quản lý do mst tại trường “NMMST” không tra cứu được thông tin cơ quan thuế quản lý ở ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đối chiếu với doanh nghiệp quản lý tại địa phương để rà soát.

  Đề nghị các Cục Thuế có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử pttha@gdt.gov.vn thông báo đầu mối nhận file dữ liệu hóa đơn điện tử (họ và tên, chức vụ, phòng/ban, số điện thoại di động, địa chỉ email nội bộ ngành). Liên hệ Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế (đ/c Phạm Thị Thanh Hà, số điện thoại 0989957255).

  (3) Cơ quan thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  Trước công văn trên doanh nghiệp cẩn rà soát lại các hoá đơn tại trụ sở của mình.

  Danh sách 524 doanh nghiệp gặp rủi ro về thuế theo công văn 1797/TCT-TTKT

  Mã số thuếTên người nộp thuếTên Tỉnh/Thành Phố

  302436988

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAN LẤP VÀ VẬN TẢI HẢI ÂUTP Hồ Chí Minh

  303458208

  CÔNG TY TNHH TMDV SẮT THÉP HÀO MỸTP Hồ Chí Minh

  303862178

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO G5TP Hồ Chí Minh

  304515392

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG TÂMTP Hồ Chí Minh

  307712504

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ THỊNH VƯỢNGTP Hồ Chí Minh

  309738723

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MIỀN NAMTP Hồ Chí Minh

  310385575

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI HIỂU MINHTP Hồ Chí Minh

  310922928

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQUAVINATP Hồ Chí Minh

  305237483

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG M ẠI MÔI TRƯỜNG THẾ PHONGTP Hồ Chí Minh

  102635672

  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU TOTAL PETROHà Nội

  102595927

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AERMECHà Nội

  307241566

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG LỘCTP Hồ Chí Minh

  309119924

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLXD THÀNH TRUNGTP Hồ Chí Minh

  309306219

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ LÊ PHÚCTP Hồ Chí Minh

  309590160

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯƠNG THẢOTP Hồ Chí Minh

  310460039

  CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THANH THÀNHTP Hồ Chí Minh

  3602450629

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN CHUYỂN MINH THUTP Hồ Chí Minh

  310767729

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ANTP Hồ Chí Minh

  311024606

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA THỦY MỘCTP Hồ Chí Minh

  311314087

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH HÙNG HẢITP Hồ Chí Minh

  311285975

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẠT HƯNG THỊNHTP Hồ Chí Minh

  311645258

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ ẨM THỰC NHƠN ĐỨCTP Hồ Chí Minh

  311668093

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIATP Hồ Chí Minh

  311715339

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯƠNG BÌNHTP Hồ Chí Minh

  311770160

  CÔNG TY TNHH SẮT THÉP VÀ VLXD HOÀNG PHONGTP Hồ Chí Minh

  105957043

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNGTP Hồ Chí Minh

  312280881

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM TRUNG BỘTP Hồ Chí Minh

  311779389

  CÔNG TY TNHH VLXD THUẬN HUY ATSTP Hồ Chí Minh

  311901085

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN SƠN HÀTP Hồ Chí Minh

  312051137

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN PHONGTP Hồ Chí Minh

  312051031

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾNTP Hồ Chí Minh

  312060205

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC NGUYÊNTP Hồ Chí Minh

  312122613

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN PHÚ GIATP Hồ Chí Minh

  312123670

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA NAM ÁTP Hồ Chí Minh

  312124586

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM MAI ANHTP Hồ Chí Minh

  312134898

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT THÁI ĐIỀNTP Hồ Chí Minh

  312146389

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG THIÊNTP Hồ Chí Minh

  312181591

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH ĐẠTTP Hồ Chí Minh

  106125506

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG TRỐNG ĐỒNGHà Nội

  312292580

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI QUANG NGUYỄNTP Hồ Chí Minh

  312314160

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÁI PHONGTP Hồ Chí Minh

  312376865

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ÁNH TRĂNG BẠCTP Hồ Chí Minh

  312442405

  CÔNG TY TNHH XNK TM DV TRƯỜNG HƯNGTP Hồ Chí Minh

  312684877

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÝ TÂNTP Hồ Chí Minh

  312686313

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT VƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  312755581

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ PHÁTTP Hồ Chí Minh

  312843213

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRIỆU NGUYÊNTP Hồ Chí Minh

  312514106

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU VẬN TẢI NHẬT NÔNGTP Hồ Chí Minh

  312571351

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯƠNG CHÍ ĐỨCTP Hồ Chí Minh

  312583269

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THẮNG LỢITP Hồ Chí Minh

  312614742

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN VIÊNTP Hồ Chí Minh

  312636295

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KIẾN YÊNTP Hồ Chí Minh

  312731502

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ĐIỆN VÂN NAMTP Hồ Chí Minh

  312791276

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT MAY GIA TRẦN PHÁTTP Hồ Chí Minh

  312801527

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH LONGTP Hồ Chí Minh

  312854871

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  312893126

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỖ XUÂN THẾTP Hồ Chí Minh

  312929206

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC HẢI ĐĂNGTP Hồ Chí Minh

  312947318

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUÍ CHƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  312987335

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRẦN KIỀUTP Hồ Chí Minh

  312996876

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN TOÀN CẦUTP Hồ Chí Minh

  313005937

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN TUẤN KIỆTTP Hồ Chí Minh

  313012204

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC MẠNHTP Hồ Chí Minh

  313090428

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHÚC NGÂNTP Hồ Chí Minh

  313162859

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY HỒNG LAMTP Hồ Chí Minh

  313198277

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ SGTP Hồ Chí Minh

  313201586

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN GỖ PHÁT LỢITP Hồ Chí Minh

  313246650

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO HÒA LẠCTP Hồ Chí Minh

  313035667

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU TESCOTP Hồ Chí Minh

  313096370

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG HOÀNGTP Hồ Chí Minh

  313105850

  CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ GIẢI TRÍ LÊ DUYTP Hồ Chí Minh

  106809707

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU SFCTP Hồ Chí Minh

  313201709

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BẢO LONGTP Hồ Chí Minh

  313250262

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG THẾ VINHTP Hồ Chí Minh

  313270452

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI THẮNGTP Hồ Chí Minh

  313277296

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NHỰA LINH HƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  313315632

  CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CƠ BẢN PHÁT THỊNHTP Hồ Chí Minh

  313316989

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ THU GOM PHẾ LIỆU TẤN TÀITP Hồ Chí Minh

  106885930

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU 68Hà Nội

  313329402

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU CABALA VIỆT NAMTP Hồ Chí Minh

  313363019

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ LỘC HƯNGTP Hồ Chí Minh

  106915247

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI AN KHÁNHHà Nội

  313386545

  CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LONG DUYÊNTP Hồ Chí Minh

  313402934

  CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TRUNG XUÂNTP Hồ Chí Minh

  313483267

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾTTP Hồ Chí Minh

  313522572

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PCCC VÀ BHLD ĐẠI TẤNTP Hồ Chí Minh

  3603319602

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC NGỌC THỨTP Hồ Chí Minh

  313614801

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÊ NGUYỄNTP Hồ Chí Minh

  313720969

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT NGATP Hồ Chí Minh

  313396582

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI HOÀNG BÁCHTP Hồ Chí Minh

  313423518

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VLXD AN ĐẠI DƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  313559886

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG XÂY DỰNG SÁNG TẠOTP Hồ Chí Minh

  313570664

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Ý TƯỞNGTP Hồ Chí Minh

  313580486

  CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI AN BÌNHTP Hồ Chí Minh

  313600975

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ THIÊN VÂNTP Hồ Chí Minh

  313625641

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬTTP Hồ Chí Minh

  313649554

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH BHLD VÀ PCCC 24HTP Hồ Chí Minh

  313662499

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ ĐỒNG BẢOTP Hồ Chí Minh

  313666542

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM QUỐC UYTP Hồ Chí Minh

  313688578

  CÔNG TY TNHH VLXD VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG QUANG VINHTP Hồ Chí Minh

  313758169

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ NGHỆ ĐỒNG PHỤNGTP Hồ Chí Minh

  313780848

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ MINH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  313794791

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QUÝ DƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  3702477906

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÔNG HỒNG THÁI BÌNHTP Hồ Chí Minh

  314006806

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHIÊN LIỆU CHẤT VIỆTTP Hồ Chí Minh

  314027683

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA HOÀNG NAMTP Hồ Chí Minh

  313815025

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ GIA HÂNTP Hồ Chí Minh

  313827422

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LƯỚI NGỌC ĐĂNG KHOATP Hồ Chí Minh

  313861991

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY BAO BÌ TRIỀU CHÂUTP Hồ Chí Minh

  313891594

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẶNG SATP Hồ Chí Minh

  313901940

  CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỄN THÔNG ĐỨC SÁUTP Hồ Chí Minh

  313912519

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH BHLD VÀ PCCC ANH PHƯƠNG NGUYỄNTP Hồ Chí Minh

  313916489

  CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI ĐẤT XANHTP Hồ Chí Minh

  313925571

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT - XÂY DỰNG LÊ VŨTP Hồ Chí Minh

  313936799

  CÔNG TY TNHH XNK DV KINH DOANH NHIÊN LIỆU SINOPECTP Hồ Chí Minh

  313955248

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY LIÊN PHƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  313976350

  CÔNG TY TNHH BHLĐ VÀ PCCC VIỆT GIANGTP Hồ Chí Minh

  314000716

  CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ECOCHEMTP Hồ Chí Minh

  314006228

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHIẾN VÀNGTP Hồ Chí Minh

  314026337

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT NHỰA VŨ PHONGTP Hồ Chí Minh

  314044223

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP PHƯỚC THẮNGTP Hồ Chí Minh

  314058201

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIẾU CƯỜNGTP Hồ Chí Minh

  314059678

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHIÊN LIỆU DUY TÂNTP Hồ Chí Minh

  314065047

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KHÁNHTP Hồ Chí Minh

  314102443

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG ĐẠI VIỆTTP Hồ Chí Minh

  314201116

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ LONG HẠNHTP Hồ Chí Minh

  314064300

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NHẬT ANHTP Hồ Chí Minh

  314171736

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI THANH TÍNTP Hồ Chí Minh

  314206354

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN PHÁT SÁNGTP Hồ Chí Minh

  314227548

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC MINH THÁITP Hồ Chí Minh

  107733401

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM TRUNG BỘHà Nội

  314258698

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SẮT THÉP VÀ PHẾ LIỆU SEN VÀNGTP Hồ Chí Minh

  107755557

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ ĐIỆN PHÚ QUÝ VIỆT NAMHà Nội

  314288290

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦM SENTP Hồ Chí Minh

  314290525

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT NHẬT ANTP Hồ Chí Minh

  314294047

  CÔNG TY TNHH PCCC VÀ BHLD MINH LONGTP Hồ Chí Minh

  314306119

  CÔNG TY TNHH ĐOÀN VĂN PHÁPTP Hồ Chí Minh

  314306655

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BRANDTP Hồ Chí Minh

  314311817

  CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA BUÔN BÁN PHỤ TÙNG Ô TÔ AN KHIẾTTP Hồ Chí Minh

  107799071

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM PHÚC LỘCHà Nội

  314343706

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MIỀN ĐÔNGTP Hồ Chí Minh

  314350848

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD ĐÔNG SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  314366164

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH PHỤ LIỆU MAY MẶC PHÙNG TRANGTP Hồ Chí Minh

  314382536

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN TÂMTP Hồ Chí Minh

  314519808

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT GIÁP NHUNGTP Hồ Chí Minh

  314539995

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT DUYTP Hồ Chí Minh

  314388030

  CÔNG TY TNHH TMDV LÂM SẢN NGỌC CHÂUTP Hồ Chí Minh

  314395704

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRUNG KIÊNTP Hồ Chí Minh

  107854156

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNGHà Nội

  314434174

  CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ QUỐC HƯNGTP Hồ Chí Minh

  314460544

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN THÀNHTP Hồ Chí Minh

  314463841

  CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CƠ KHÍ KIM CHÁNH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  314470976

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỒ GỖ VÀ VẬT LIỆU GIA HOÀNGTP Hồ Chí Minh

  314474667

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT - NHẬP KHẨU TONYTP Hồ Chí Minh

  314484619

  CÔNG TY TNHH TMDV VÀ SẢN XUẤT PHÁT ĐẠT SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  314493211

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAN LẤP VÀ VẬN TẢI SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  314495868

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO THĂNG LONGTP Hồ Chí Minh

  314499541

  CÔNG TY TNHH TM TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ĐẠI DƯƠNG XANHTP Hồ Chí Minh

  314522254

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VLXD VÀ XÂY DỰNG DƯƠNG MINHTP Hồ Chí Minh

  314555940

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA MẶT TRỜITP Hồ Chí Minh

  314573410

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THẾ KỶTP Hồ Chí Minh

  314576404

  CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG HƯNG THÀNHTP Hồ Chí Minh

  314592935

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VISION FARMTP Hồ Chí Minh

  107984356

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HẢI VÂNHà Nội

  314654324

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÒA PHÁTTP Hồ Chí Minh

  314672122

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VĂN GIẢNGTP Hồ Chí Minh

  314689422

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT ÚCTP Hồ Chí Minh

  314608247

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HƯƠNG PHỐTP Hồ Chí Minh

  314628959

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRUNG THÀNH SGTP Hồ Chí Minh

  314640145

  CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG GARDEN FOODTP Hồ Chí Minh

  314641639

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU PEC OILTP Hồ Chí Minh

  314643611

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP Á CHÂUTP Hồ Chí Minh

  314645577

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP MẠNH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  314651940

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI CÁTTP Hồ Chí Minh

  314661392

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC NHÀ HÀNG HIỀN DƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  314661787

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH SƠN THỦYTP Hồ Chí Minh

  314701278

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN BAO BÌ HỨA LÊTP Hồ Chí Minh

  314709414

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA LÝ NGUYỄNTP Hồ Chí Minh

  108048007

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH ẨM THỰC NHA TRANGTP Hồ Chí Minh

  108059802

  CÔNG TY TNHH TM DV HÙNG PHÚ THANHHà Nội

  314737059

  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT NHẬTTP Hồ Chí Minh

  314754696

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC THĂNG HOATP Hồ Chí Minh

  314744313

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP HOA SENTP Hồ Chí Minh

  314819375

  CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VƯỜN CAUTP Hồ Chí Minh

  314934434

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG HỒNG LAMTP Hồ Chí Minh

  314945884

  CÔNG TY TNHH ĐTTM VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIATP Hồ Chí Minh

  314950387

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGÔ TIẾN LỘCTP Hồ Chí Minh

  314770137

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA NHƯ ÝTP Hồ Chí Minh

  314794642

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC PHƯƠNG TRANGTP Hồ Chí Minh

  314818910

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAN LẤP VÀ VẬN TẢI MIỀN TÂYTP Hồ Chí Minh

  108121183

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN QUYỀNHà Nội

  314823357

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP ĐỨC MẠNHTP Hồ Chí Minh

  314867499

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MKTP Hồ Chí Minh

  314901326

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH MINH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  314909237

  CÔNG TY TNHH TMDV NHỰA PHÁT NGUYỄNTP Hồ Chí Minh

  314914653

  CÔNG TY TNHH DVTM QUỐC TRUNGTP Hồ Chí Minh

  314938245

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOA LÂMTP Hồ Chí Minh

  314941488

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ BÌNH MINHTP Hồ Chí Minh

  314946768

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LÊ ĐẰNGTP Hồ Chí Minh

  314950531

  CÔNG TY TNHH TM DV VÀ CƠ KHÍ MÁY MÓC PHƯƠNG NHẬTTP Hồ Chí Minh

  314955307

  CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ HOÀNG MINHTP Hồ Chí Minh

  314965400

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU THUẬN TIẾNTP Hồ Chí Minh

  108220466

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA HIỀNHà Nội

  314986295

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT TRUNGTP Hồ Chí Minh

  315025819

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MỘC THANHTP Hồ Chí Minh

  315045558

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC VIỆT TIẾNTP Hồ Chí Minh

  108301274

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG HUYHà Nội

  314983417

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG ÝTP Hồ Chí Minh

  314997113

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI QUÂNTP Hồ Chí Minh

  314998290

  CÔNG TY TNHH TMDV CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU MINH CHÂUTP Hồ Chí Minh

  315000980

  CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY MÓC CƠ KHÍ HÙNG DŨNGTP Hồ Chí Minh

  315014013

  CÔNG TY TNHH BHLĐ VÀ PCCC NAM THÀNHTP Hồ Chí Minh

  315019854

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ PHÁT LỘCTP Hồ Chí Minh

  315034267

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TTC VIỆT NAMTP Hồ Chí Minh

  315040831

  CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NHỮNG NGƯỜI BẠNTP Hồ Chí Minh

  315048608

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VĂN THIẾTTP Hồ Chí Minh

  315056158

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN QUẢNG CÁO ĐỨC GIANGTP Hồ Chí Minh

  315077239

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315079042

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGUYÊN KHANG VIỆT NAMTP Hồ Chí Minh

  315082648

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K VÀ HTP Hồ Chí Minh

  315085416

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CHẤT XUYÊN VIỆTTP Hồ Chí Minh

  315089410

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP MAVYCOTP Hồ Chí Minh

  108318380

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC NÉT HUẾHà Nội

  315108617

  CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ MÁY MÓC BÙI QUANGTP Hồ Chí Minh

  108327064

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG PHAN QUỐCHà Nội

  315110486

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ VẬT LIỆU HOÀNG VŨTP Hồ Chí Minh

  315122379

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XE HƠI THÀNH DANHTP Hồ Chí Minh

  315133959

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH HIẾUTP Hồ Chí Minh

  315144439

  CÔNG TY TNHH TM DV THU GOM PHẾ LIỆU VÀ KINH DOANH SẮT THÉP MINH NHẬTTP Hồ Chí Minh

  315113198

  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP HÒA PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315131655

  CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ HỒ GIA PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315138668

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP KIM NGÂNTP Hồ Chí Minh

  315139710

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ROMATP Hồ Chí Minh

  315144291

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NHỰA THANH LỘCTP Hồ Chí Minh

  315151274

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN LONGTP Hồ Chí Minh

  108358464

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ẨM THỰC THUẬN THÀNHHà Nội

  315156667

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG MINH NGUYỆTTP Hồ Chí Minh

  315161018

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TMDV BẢO ANHTP Hồ Chí Minh

  315163079

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHẠM MINHTP Hồ Chí Minh

  108370126

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH HƯƠNGHà Nội

  315177642

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU TÍN NGHĨATP Hồ Chí Minh

  315177593

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA THỊNHTP Hồ Chí Minh

  315179223

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI GIA THÀNHTP Hồ Chí Minh

  108387232

  CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN BUÔN PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ NGUYỄN PHÚHà Nội

  315220295

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG THỊNHTP Hồ Chí Minh

  315219902

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ VÀ KINH DOANH HÓA CHẤT ĐỒNG TIẾNTP Hồ Chí Minh

  315224645

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ĐIỂM HẸN SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  315180469

  CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MAY MẶC ANH THƯTP Hồ Chí Minh

  315182113

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH SẮT THÉP POMINATP Hồ Chí Minh

  108376495

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC TÂY BẮCHà Nội

  315188041

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG TÂN HIỆP PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315187859

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÙNG HOÀNGTP Hồ Chí Minh

  315188725

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT ĐẠTTP Hồ Chí Minh

  108374628

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU ECO PETROHà Nội

  315194870

  CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN MÁY MÓC PHỤ TÙNG CƠ KHÍ TRƯỜNG HẢITP Hồ Chí Minh

  315209100

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM ĐỒNG TIẾNTP Hồ Chí Minh

  315209492

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT MAY GIA ĐỊNHTP Hồ Chí Minh

  315211501

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP VẠN LỢITP Hồ Chí Minh

  315222091

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ MÁY MÓC SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  108403325

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG THÀNH CÔNG VINAKOTP Hồ Chí Minh

  108414398

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN SƠN THIÊNHà Nội

  315240326

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU DIỆP THANHTP Hồ Chí Minh

  315249350

  CÔNG TY TNHH DVTM GIẤY VIỆT HÀTP Hồ Chí Minh

  315272328

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT HÀNTP Hồ Chí Minh

  108461863

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÒA ANHà Nội

  315318854

  CÔNG TY TNHH TMDV BAO BÌ VÀ HÓA CHẤT MINH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315354958

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK HUỲNH TẤNTP Hồ Chí Minh

  315264020

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HÒA PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315267215

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TIÊN PHONGTP Hồ Chí Minh

  108432118

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẾ ANHHà Nội

  315273466

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA KHÁNH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315279771

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU FULE SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  315291338

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ MINH KHAITP Hồ Chí Minh

  315318276

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC HOÀI THƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  108467336

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIANG ĐỊNHHà Nội

  315331608

  CÔNG TY TNHH THỜI TRANG IZITP Hồ Chí Minh

  315336998

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NGỌC QUỲNHTP Hồ Chí Minh

  108480552

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC LÀNHHà Nội

  108492685

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ HÀ LÂMHà Nội

  315373679

  CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU VẬN TẢI PETRO SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  108505334

  CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN PHỤC HƯNGHà Nội

  315378606

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY BAMBOOTP Hồ Chí Minh

  315381648

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ VÀ HÓA CHẤT THẾ GIA PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315392199

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM GỖ THANH HIẾUTP Hồ Chí Minh

  315457022

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU TIMEXCOTP Hồ Chí Minh

  315392833

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU CAGICOTP Hồ Chí Minh

  315400971

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU MINH QUANGTP Hồ Chí Minh

  315404246

  CÔNG TY TNHH TMDV NHIÊN LIỆU VƯỢNG THỊNH CƯỜNGTP Hồ Chí Minh

  315406927

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THỐNG NHẤTTP Hồ Chí Minh

  315415801

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NHIÊN LIỆU CHÂN TRỜI MỚITP Hồ Chí Minh

  108532031

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THANH XUÂNHà Nội

  315412487

  CÔNG TY TNHH NHỰA CAO CẤP PHÚC VIỆTTP Hồ Chí Minh

  315439489

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẤY LONG THÀNHTP Hồ Chí Minh

  315467020

  CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CƠ KHÍ MINH ANHTP Hồ Chí Minh

  315469010

  CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG TÔ THU MEDIATP Hồ Chí Minh

  315470224

  CÔNG TY TNHH HẠT ĐIỀU HOÀNG LINHTP Hồ Chí Minh

  315470584

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VPP HÀNG ĐẦUTP Hồ Chí Minh

  315487267

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐÔNG DƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  315514055

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ MAY MẶC QUỲNH HẢITP Hồ Chí Minh

  315531903

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MINH CHÍNHTP Hồ Chí Minh

  108640534

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG XANH GREENHà Nội

  315556827

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÌN KÝTP Hồ Chí Minh

  315567339

  CÔNG TY THHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THIÊN HOÀNGTP Hồ Chí Minh

  315564514

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THU GOM PHẾ LIỆU NGỌC HẠNHTP Hồ Chí Minh

  315614081

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC ĐẠI HƯNGTP Hồ Chí Minh

  315642716

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÓA CHẤT HIỆP PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315558422

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẨM THỦY NGỌCTP Hồ Chí Minh

  315558824

  CÔNG TY TNHH TMDV HÓA CHẤT MAI HOÀNGTP Hồ Chí Minh

  315565282

  CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NGÃITP Hồ Chí Minh

  108654720

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNGHà Nội

  315592670

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIẾN VÀNGTP Hồ Chí Minh

  315596259

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NHUNGTP Hồ Chí Minh

  315604679

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XE HƠI SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  315616699

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DỆT MAY HƯNG THỊNHTP Hồ Chí Minh

  315646735

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC HƯNGTP Hồ Chí Minh

  315657462

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ KIM SANGTP Hồ Chí Minh

  315661557

  CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐẦU TƯ QUANG ANHTP Hồ Chí Minh

  315673288

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BAN MÊTP Hồ Chí Minh

  315667598

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COTTATP Hồ Chí Minh

  315678857

  CÔNG TY TNHH SẮT THÉP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANTP Hồ Chí Minh

  315681049

  CÔNG TY TNHH XNK CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM GIA PHÚTP Hồ Chí Minh

  315689087

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TOÀN CẦU XANHTP Hồ Chí Minh

  315694545

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC HOÀNG KIMTP Hồ Chí Minh

  315694714

  CÔNG TY TNHH VĂN HÓA ẨM THỰC MINH TRUNGTP Hồ Chí Minh

  3603643768

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM SƠN HÙNGTP Hồ Chí Minh

  315700238

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ CHIẾN THẮNGTP Hồ Chí Minh

  315701150

  CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU PETRO VNTP Hồ Chí Minh

  315701129

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG BIỂN ĐÔNGTP Hồ Chí Minh

  315732529

  CÔNG TY TNHH KIM NHẬT VIỆTTP Hồ Chí Minh

  315761897

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ẨM THỰC SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  315706984

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LỬA VIỆTTP Hồ Chí Minh

  108773044

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NHIÊN LIỆU COMECOHà Nội

  315721083

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG AN GIATP Hồ Chí Minh

  315723813

  CÔNG TY TNHH TMDV LÂM SẢN NHẤT TÍN TÂMTP Hồ Chí Minh

  315723323

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ĐỒNG HƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  315735110

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BHLD VÀ PCCC ĐỒNG TÂMTP Hồ Chí Minh

  315734163

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XINH LONGTP Hồ Chí Minh

  315739972

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TPTP Hồ Chí Minh

  315750510

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ BAVICO HÓC MÔNTP Hồ Chí Minh

  315754096

  CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG FOOD HOUSETP Hồ Chí Minh

  315767842

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI HÙNGTP Hồ Chí Minh

  108806839

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SẮT THÉP VÀ CƠ KHÍ LÊ TẤNHà Nội

  315772754

  CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG THUYỀN BUỒMTP Hồ Chí Minh

  315783040

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SỰ KIỆN LỬNG MẬT SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  315798248

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC HƯƠNG LANTP Hồ Chí Minh

  315816169

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DỆT MAY DIỆP NHITP Hồ Chí Minh

  315827636

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN VIỆTTP Hồ Chí Minh

  315826777

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC PHÚ QUỐCTP Hồ Chí Minh

  315851692

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG MAY MẶC THANH HÀTP Hồ Chí Minh

  315775603

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH KHATP Hồ Chí Minh

  315785256

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT HÙNGTP Hồ Chí Minh

  315792609

  CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP AN THÀNH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315833069

  CÔNG TY TNHH SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT MIỀN NAMTP Hồ Chí Minh

  315831897

  CÔNG TY TNHH TM-DV TÍN VIỆT FOODTP Hồ Chí Minh

  315834418

  CÔNG TY TNHH XD DV THIẾT KẾ VÀ CÂY CẢNH NOVATP Hồ Chí Minh

  315838814

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ MUA BÁN PHỤ TÙNG Ô TÔ TÍN PHÁTTP Hồ Chí Minh

  315850829

  CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CAO THẮNGTP Hồ Chí Minh

  315851452

  CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN PHÒNG PHẨM QUANG HƯNGTP Hồ Chí Minh

  315865462

  CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NGỌC DƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  315875598

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ YẾNTP Hồ Chí Minh

  315884426

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SONG NGƯTP Hồ Chí Minh

  315886825

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHIÊN LIỆU VÀ VẬN TẢI NHẬT DIỆPTP Hồ Chí Minh

  315903573

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TEXACOTP Hồ Chí Minh

  315911510

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NHIÊN LIỆU TRÍ TÀITP Hồ Chí Minh

  315944837

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN QUÊ NHÀTP Hồ Chí Minh

  315950220

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU MIPECOTP Hồ Chí Minh

  315964054

  CÔNG TY TNHH XNK SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC MINH TÂMTP Hồ Chí Minh

  315970869

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỜI TRANG P.I.CTP Hồ Chí Minh

  315969694

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT MAY BÔNG SEN VÀNGTP Hồ Chí Minh

  315973838

  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÀNH LUÂNTP Hồ Chí Minh

  315908532

  CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬN TẢI VĂN MỸ VIỆT NAMTP Hồ Chí Minh

  315917199

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ NHƯ ANTP Hồ Chí Minh

  315919598

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH VLXD NHÀ XINHTP Hồ Chí Minh

  315939153

  CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ HOA KỲTP Hồ Chí Minh

  315963741

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT PHÁPTP Hồ Chí Minh

  315966615

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÀ BAO BÌ HƯNG THỊNHTP Hồ Chí Minh

  315976444

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH VLXD VINH PHÁT VNTP Hồ Chí Minh

  315985600

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT NHẤT TÂMTP Hồ Chí Minh

  316002116

  CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ THIẾT BỊ MINH HẢITP Hồ Chí Minh

  315999096

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNGTP Hồ Chí Minh

  316014841

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG BIỂN RỪNGTP Hồ Chí Minh

  316016239

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ QUỐC BÌNHTP Hồ Chí Minh

  316029742

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIA THỊNHTP Hồ Chí Minh

  316036852

  CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG HỘI NGỘTP Hồ Chí Minh

  316057891

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG ẨM THỰC TRUNG HOATP Hồ Chí Minh

  316062210

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC MAI VÀNGTP Hồ Chí Minh

  316204345

  CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HỒNG HẠNHTP Hồ Chí Minh

  316218644

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚC HÒATP Hồ Chí Minh

  316649792

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH GIẤY PHÚC QUÂNTP Hồ Chí Minh

  316034894

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NĂM LỬATP Hồ Chí Minh

  316043088

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG LOANTP Hồ Chí Minh

  316067000

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PCCC VÀ BHLD PHƯƠNG ANHTP Hồ Chí Minh

  316141409

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HOA SƠN QUÁNTP Hồ Chí Minh

  316147915

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC VIỆT THỊNH PHÁTTP Hồ Chí Minh

  316361179

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TANATP Hồ Chí Minh

  316373008

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THÀNH PHÚCTP Hồ Chí Minh

  316402900

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC VIỆTTP Hồ Chí Minh

  316638504

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LẨU HAYUTP Hồ Chí Minh

  316851783

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ALIFINTP Hồ Chí Minh

  316851896

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC NAM BỘTP Hồ Chí Minh

  316856090

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN BẢO KHANGTP Hồ Chí Minh

  316854304

  CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG THANH TÚTP Hồ Chí Minh

  316853910

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ SÀI GÒNTP Hồ Chí Minh

  316855467

  CÔNG TY TNHH VLXD VÀ SAN LẤP HOÀI THANHTP Hồ Chí Minh

  316855435

  CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG HƯƠNG LÚATP Hồ Chí Minh

  316860322

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NGÔ NGHĨATP Hồ Chí Minh

  316856975

  CÔNG TY TNHH VLXD VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀTP Hồ Chí Minh

  316857094

  CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT MỸTP Hồ Chí Minh

  316860072

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ NANOTECTP Hồ Chí Minh

  316859951

  CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT GIẤY PHƯỢNG HOÀNGTP Hồ Chí Minh

  316859422

  CÔNG TY TNHH TM DV ÔNG MẬP FOODTP Hồ Chí Minh

  316859479

  CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG HAI LÚATP Hồ Chí Minh

  316859239

  CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA VÀ IN ẤN BAO BÌ BẢO KHÔITP Hồ Chí Minh

  316858161

  CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ TIN HỌC THUẬN CƯỜNGTP Hồ Chí Minh

  316864091

  CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY MÓC CƠ KHÍ LÊ HUYTP Hồ Chí Minh

  316864359

  CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT GỖ HOÀNG PHÚCTP Hồ Chí Minh

  316861742

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ VÀ NỘI THẤT VĂN THƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  316860971

  CÔNG TY TNHH TM DV VPP VÀ TIN HỌC HOÀI NAMTP Hồ Chí Minh

  316867712

  CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG AP MEDIATP Hồ Chí Minh

  316867381

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÂY CẢNH TƯỜNG VITP Hồ Chí Minh

  316867286

  CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ TRỌNG SANGTP Hồ Chí Minh

  316866148

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VĂN VŨTP Hồ Chí Minh

  316871451

  CÔNG TY TNHH TM DV HUY HOÀNG KIMTP Hồ Chí Minh

  316869741

  CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG MOBA VIỆTTP Hồ Chí Minh

  316875664

  CÔNG TY TNHH TM DV GIAO NHẬN VẬN TẢI TUẤN ANHTP Hồ Chí Minh

  316872864

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM SANTP Hồ Chí Minh

  316872504

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GREEN FOODTP Hồ Chí Minh

  316871187

  CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THẢO NGUYÊNTP Hồ Chí Minh

  316875985

  CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI BẮC TRUNG NAMTP Hồ Chí Minh

  316875431

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU PACIFICTP Hồ Chí Minh

  316878351

  CÔNG TY TNHH TM DV THU UYỂNTP Hồ Chí Minh

  316878055

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT MÁY MÓC VÀ CƠ KHÍ NGỌC ĐỨCTP Hồ Chí Minh

  316873272

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU SÀI GÒN MOBILTP Hồ Chí Minh

  316872938

  CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐÔNG TÂYTP Hồ Chí Minh

  316872511

  CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT NGUYỄN THÔNGTP Hồ Chí Minh

  316894963

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẨM MẠNH KHÔITP Hồ Chí Minh

  316895413

  CÔNG TY TNHH TM DV HÙNG THANH PHƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  316898421

  CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI DANKOTP Hồ Chí Minh

  316943811

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH SẮT THÉP XUYÊN ÁTP Hồ Chí Minh

  316944879

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU THANH TUYỀNTP Hồ Chí Minh

  316944660

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG BẢO ANTP Hồ Chí Minh

  316944117

  CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI THANH TRÚCTP Hồ Chí Minh

  316945142

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NGỌC HOÀITP Hồ Chí Minh

  317027138

  CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN VLXD VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT PHÚC LÂMTP Hồ Chí Minh

  317026367

  CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỨC DUYTP Hồ Chí Minh

  317032522

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ANH MINHTP Hồ Chí Minh

  317031198

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN MINH ANHTP Hồ Chí Minh

  317031222

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CƠ GIỚI QUỐC BẢOTP Hồ Chí Minh

  317030388

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP MINH KHANGTP Hồ Chí Minh

  317028678

  CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI BẢO LONGTP Hồ Chí Minh

  317028621

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VŨ TÂN PHÁTTP Hồ Chí Minh

  317033237

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ ANH DŨNGTP Hồ Chí Minh

  317033413

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA HƯNGTP Hồ Chí Minh

  317032988

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG QUANG KHẢITP Hồ Chí Minh

  317030268

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI TẤN PHONGTP Hồ Chí Minh

  317030282

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC BÌNHTP Hồ Chí Minh

  317030324

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN PHONGTP Hồ Chí Minh

  317030412

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VŨ MINH ĐỨCTP Hồ Chí Minh

  317047286

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨ KHÔITP Hồ Chí Minh

  317048579

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÔI ĐĂNGTP Hồ Chí Minh

  317117053

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT ĐAN QUỲNHTP Hồ Chí Minh

  317116973

  CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN THIẾT BỊ VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HẠNH NGÂNTP Hồ Chí Minh

  317117568

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CƠ KHÍ MÁY MÓC UY VŨTP Hồ Chí Minh

  317117448

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG PHẨM MẪN HOATP Hồ Chí Minh

  317116733

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GIẤY BĂNG TÂMTP Hồ Chí Minh

  317120338

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU SÀI GÒN TOTALTP Hồ Chí Minh

  317120289

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ SÁCH VĂN LANGTP Hồ Chí Minh

  317120377

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HỮU ĐẠTTP Hồ Chí Minh

  317120803

  CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ MUA BÁN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ HỮU NGHĨATP Hồ Chí Minh

  317121363

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC VĂN PHÒNG DIỆU HẰNGTP Hồ Chí Minh

  317120666

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY NGỌC MINH KHUÊTP Hồ Chí Minh

  317120144

  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN GỖ THÁI SƠNTP Hồ Chí Minh

  317120112

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ CHÍ THANHTP Hồ Chí Minh

  317119808

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT DIỆU TÚTP Hồ Chí Minh

  317121589

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NGỌC ÁNHTP Hồ Chí Minh

  317119646

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC XANHTP Hồ Chí Minh

  317119572

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHIÊN LIỆU MIPEC PETROTP Hồ Chí Minh

  317121268

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ GIA CÔNG NHỰA HOÀI NGÂNTP Hồ Chí Minh

  317121243

  CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ THU GOM PHẾ LIỆU PHÚC THỊNHTP Hồ Chí Minh

  317119607

  CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG DIỆP NHƯ KHUÊTP Hồ Chí Minh

  317121596

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP VIỆT ĐỨCTP Hồ Chí Minh

  317121211

  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU KOSANTP Hồ Chí Minh

  317121067

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH GỖ ĐỨC THẮNGTP Hồ Chí Minh

  317121483

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG MAY MẶC THẢO CHITP Hồ Chí Minh

  317122198

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC YẾN LINHTP Hồ Chí Minh

  317122180

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU THALEXIMTP Hồ Chí Minh

  317122215

  CÔNG TY TNHH ẨM THỰC SINH THÁI BỜ SÔNGTP Hồ Chí Minh

  317122173

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT CÁT TIÊNTP Hồ Chí Minh

  317122166

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC THẰNG BỜMTP Hồ Chí Minh

  317121719

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN THIỆN NHÂNTP Hồ Chí Minh

  317122286

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA GIA DỤNG VÀ NHỰA CÔNG NGHIỆP ĐẠI THỦYTP Hồ Chí Minh

  317122342

  CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP VÀ THU GOM PHẾ LIỆU MINH TRIẾTTP Hồ Chí Minh

  317122367

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚCTP Hồ Chí Minh

  317122455

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIẤY BÍCH THẢOTP Hồ Chí Minh

  317122938

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC MÓN NHẬTTP Hồ Chí Minh

  317122952

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC HỒNG VÂNTP Hồ Chí Minh

  317122945

  CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ MINH QUANGTP Hồ Chí Minh

  317117776

  CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ MÁY MÓC KIẾN VĂNTP Hồ Chí Minh

  317123226

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẢI SỢI VÀ PHỤ LIỆU NGÀNH MAY TAM HÀTP Hồ Chí Minh

  317118184

  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG AN HẠTP Hồ Chí Minh

  317118106

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHẠM THIÊN ÂNTP Hồ Chí Minh

  317118233

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ĐỆ NHẤT BBQTP Hồ Chí Minh

  317118226

  CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN GỖ KHÔI NGUYÊNTP Hồ Chí Minh

  317118191

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU NIPPON OILTP Hồ Chí Minh

  317118240

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN QUẢNG CÁO KIM DƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  317118314

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ HUY HOÀNGTP Hồ Chí Minh

  317131058

  CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO NHÃ UYÊN VÂNTP Hồ Chí Minh

  317146960

  CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG BẢO TUỆ ANTP Hồ Chí Minh

  317147033

  CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ MẠNH HÙNGTP Hồ Chí Minh

  317127453

  CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG PHỐ VIỆTTP Hồ Chí Minh

  317145420

  CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT ÚCTP Hồ Chí Minh

  317146819

  CÔNG TY TNHH XNK SẮT THÉP VINASTEELTP Hồ Chí Minh

  317146939

  CÔNG TY TNHH XNK VÀ GIA CÔNG MAY MẶC HẠNH DUYÊNTP Hồ Chí Minh

  317145935

  CÔNG TY TNHH TM DV BÁN BUÔN THIẾT BỊ ĐIỆN ÁNH DƯƠNGTP Hồ Chí Minh

  317146590

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ BẢO BÌNHTP Hồ Chí Minh

  317147604

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN GIA HUYTP Hồ Chí Minh

  317147587

  CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HẠ SANGTP Hồ Chí Minh

  317147594

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ LOAN VŨTP Hồ Chí Minh

  317147481

  CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT HÀNTP Hồ Chí Minh

  317148460

  CÔNG TY TNHH THU GOM PHẾ LIỆU VÀ KINH DOANH SẮT THÉP ANH TUẤNTP Hồ Chí Minh

  317148492

  CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ĐỨC TÀITP Hồ Chí Minh

  317150477

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO NHƯ NGỌCTP Hồ Chí Minh

  317152932

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÔN THÉP VIỆT NGATP Hồ Chí Minh

  317199426

  CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HOÀNG HIẾUTP Hồ Chí Minh

   Xem thêm danh sách Doanh nghiệp có rủi ro về thuế mới nhất 15/07/23 tại đây

  Giải pháp để giảm thiểu rủi ro về hoá đơn cho Doanh nghiệp

  Hiện nay, rất ít phần mềm kế toán có khả năng tích hợp hoá đơn điện tử trên phần mềm kế toán và cho phép xuất hoá đơn GTGT điện tử đầu ra và xử lý hoá đơn điện tử đầu vào như phần mềm kế toán Safebooks. Safebooks tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử Safe-invoice giúp giảm thiểu 80% nhập liệu của kế toán, giảm thiểu rủi ro sai phạm hoá đơn, dễ dàng lưu trữ, dễ dàng tra cứu

  Phần mềm kế toán SAFEBOOKS

  Hiện nay, chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp phải áp dụng hóa đơn điện tử thay cho việc sử dụng hóa đơn giấy như trước đây. Điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải cập nhật cách sử dụng, cũng như cách quản lý hóa đơn sao cho hợp lý, hiệu quả nhất. Để tham khảo thêm về Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử xin mời các anh chị xem Tại đây: https://safebooks.vn/hoa-don-dau-vao

  <!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> 

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  October 18, 2023, 4:11 pm
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  August 9, 2023, 11:38 am
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  August 8, 2023, 8:34 pm
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  July 28, 2023, 11:31 am
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  July 27, 2023, 9:10 pm
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  July 24, 2023, 6:05 pm