Chức năng giá thành sản xuất của SAFEBOOKS

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 28/07/2022 10:10 AM

Nội dung bài viết

  KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ:

  Chi phí có thể tập hợp theo lệnh sản xuất, trực tiếp theo sản phẩm, theo bộ phận.

  TỰ ĐỘNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG:

  Phân bổ chi phí sản xuất: theo định mức nguyên vật liệu, hệ số, tỷ lệ, phân bổ theo thành phẩm nhập kho…và có thể kết hợp các phương pháp.

   

  Note:

  Tự động tính giá thành:

  - Tự động tính giá thành theo từng phương pháp và tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho, xuất kho.

  Tiện ích tính giá thành:

  - Xuất NVL cần sản xuất tự động theo định mức nguyên vật liệu.

  - Tính giá thành nhiều công đoạn trên 1 bước tính, nhanh và tiện ích.

  Đầy đủ sổ sách theo quy định:

  - Cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của nhà nước: Báo cáo tập hợp chi phí và phân bổ chi phí, Báo cáo giá thành theo sản phẩm, Báo cáo kết quản sản xuất theo ngày, tuần, tháng hoặc năm chi tiết theo từng phân loại: thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang…

  Tự động theo dõi NVL trong sản xuất:

  - Theo dõi NVL thực tế so sánh với định mức.

  - Theo dõi lệnh sản xuất thành phẩm tự động tính được NVL cần mua.

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  October 18, 2023, 4:11 pm
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  August 9, 2023, 11:38 am
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  August 8, 2023, 8:34 pm
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  July 28, 2023, 11:31 am
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  July 27, 2023, 9:10 pm
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  July 24, 2023, 6:05 pm