Cách tính thuế với mọi khoản thu nhập theo luật thuế thu nhập cá nhân

Ngày đăng: 13/02/2023 04:33 PM

Nội dung bài viết

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

  Thuế thu nhập cá nhân được tính theo tháng. Loại thuế này có thể kê khai theo tháng hoặc quý, nhưng sẽ quyết toán theo năm. Có 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân dành cho 3 đối tượng khác nhau:

  Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng:

  Các bước tính thuế

  Công thức tính thuế TNCN

  (1)

  Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản miễn thuế

  (2)

  Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

  (3)

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

  Các khoản giảm trừ bao gồm:

  • Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
  • Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

  Các khoản thu nhập miễn thuế từ tiền lương, tiền công sẽ gồm:

  • Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ;
  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

  Bậc thuế

  Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

  Thuế suất (%)

  1

  Đến 5

  5

  2

  Trên 5 đến 10

  10

  3

  Trên 10 đến 18

  15

  4

  Trên 18 đến 32

  20

  5

  Trên 32 đến 52

  25

  6

  Trên 52 đến 80

  30

  7

  Trên 80

  35

  Ví dụ:

  Tổng thu nhập: 16.000.000; Số người phụ thuộc: 1

  Thuế TNCN phải nộp tính như sau:

  Giảm trừ bản thân = 11.000.000

  Giảm trừ người phụ thuộc = 1×4.400.000 = 4.400.000

  Thu nhập chịu thuế = 16.000.000 – 11.000.000 – 4.400.000 = 600.000

  Thu nhập tính thuế = 600.000 – 0 = 600.000 (Thuộc bậc 1 => Thuế suất 5%)

  Thuế thu nhập cá nhân = 600.000×5% = 30.000

  Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng:

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 10%

  Cá nhân không cư trú (thường là người nước ngoài):

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20%

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

  Theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014 thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cụ thể:

  Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuế suất

  Trong đó:

  – Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

  Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  – Thuế suất:

  (1) Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;

  (2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .

  Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;

  (3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;

  (4) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

  Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 5%

  Trong đó:

  Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

  Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

  Thuế TNCN phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%

  Trong đó:

  Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, công thức như sau:

  Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua – Chi phí được trừ

  Giá chuyển nhượng, giá mua và các khoản chi phí liên quan được trừ được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 0,1%

  Trong đó:

  Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Kinh nghiệm giải trình khi thanh tra quyết toán thuế cho doanh nghiệp
  Kinh nghiệm giải trình khi thanh tra quyết toán thuế cho doanh nghiệp
  July 10, 2024, 4:40 pm
  Có bao nhiêu chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam năm 2024
  Có bao nhiêu chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam năm 2024
  July 10, 2024, 4:07 pm
  Các thủ thuật Excel hữu ích kế toán thường dùng
  Các thủ thuật Excel hữu ích kế toán thường dùng
  July 8, 2024, 11:28 am
  Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024
  Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024
  July 8, 2024, 11:04 am
  Thay đổi các loại mức đóng bảo hiểm từ 01/07/2024
  Thay đổi các loại mức đóng bảo hiểm từ 01/07/2024
  July 3, 2024, 4:35 pm
  Tổng hợp các công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2024
  Tổng hợp các công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2024
  July 3, 2024, 11:05 am