Các công việc kế toán và Doanh nghiệp cần làm trong tháng 10/2023

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 03/10/2023 12:30 PM

Nội dung bài viết

  Trong tháng 10/2023, kế toán và nhân sự của doanh nghiệp cần thực hiện những công việc gì theo đúng quy định pháp luật? Trong bài viết sau đây, Safebooks tổng hợp lại một số công việc kế toán cần quan tâm trong tháng 10 này. Kế toán xem và chú ý mốc thời gian để tránh trễ hạn nhé! 

  Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

  Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về tình hình biến động lao động (nếu có) trong Tháng 9/2023 như sau:

  – Mẫu thông báo: Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).
  – Thời hạn thông báo: trước ngày 03/10/2023.

  Theo đó, nếu trong tháng 9, số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thông báo.

  Lưu ý: trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

  Khai và nộp thuế giá trị gia tăng Tháng 9/2023 và Quý III/2023

  Đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng thì phải nộp tờ khai thuế GTGT đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:

  Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng                  

  – Tính thuế theo phương pháp khấu trừ: áp dụng Mẫu 01/GTGT;

  – Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế: áp dụng Mẫu 02/GTGT;

  – Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng: áp dụng Mẫu 05/GTGT.

  – Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý): áp dụng Mẫu 03/GTGT;

  – Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: áp dụng Mẫu 04/GTGT;

  (Các mẫu nêu trên được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

  Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT (điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

  - Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho tháng 9: hạn chót là ngày 20/10/2022.

  - Thời hạn nộp tiền thuế

  Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

  Nhằm giúp việc nộp và kê khai thuế được thuận tiện hơn, phần mềm kế toán Safebooks không chỉ hỗ trợ đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu tờ khai, bảng biểu trong hồ sơ khai thuế theo quy định tại TT 80, mà còn tích hợp nhiều tính năng, tiện ích như tự động tổng hợp, trích xuất số liệu để lên tờ khai ngay trên phần mềm, giúp việc kê khai được nhanh chóng hơn.

  Tìm hiểu thêm về tính năng kê khai thuế của phần mềm kế toán Safebooks tại đây!

  Khai và nộp thuế TNCN Tháng 9/2023 và Quý III/2023

  Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019.

  – Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

  + Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nếu trong Tháng 9 có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động.

  + Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/10/2023 (thứ Sáu).

  – Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo quý:

  + Trong Quý III, doanh nghiệp có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động thì phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 10.

  + Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

  Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 

  Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

  - Thời hạn nộp:  31/10/2023 (thứ Ba).

  Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

  Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng

  Căn cứ Điều 6, khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, doanh nghiệp trích nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:

  “Hằng tháng, doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, cụ thể là ngày 31/8, doanh nghiệp phải trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

  Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

  ⇒ Như vậy:

  Đối với các doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) được thực hiện như sau:

  – Tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc được trích nộp trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.

  – Mức trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

  – Thời hạn trích nộp tiền đóng bảo hiểm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, tức là chậm nhất là ngày 31/10/2023 (thứ Ba).

  Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3/2023

  Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, trong tháng 10/2023, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Quý III/2023 như sau:

  – Doanh nghiệp phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính).

  – Căn cứ xác định số thuế tạm nộp:

  + Căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

  + Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý đối với doanh nghiệp không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý.

  – Số tiền thuế tạm nộp:

  + Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm, nếu không sẽ phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu.

  + Số thuế đã tạm nộp sẽ được trừ với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thuế năm.

  – Thời hạn nộp tiền thuế tạm nộp: chậm nhất là ngày 30/10/2023 (thứ Hai).

  Trên đây là tổng hợp các công việc mà kế toán và nhân sự Doanh nghiệp cần làm trong tháng 10. Safebooks hi vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích cho các kế toán và Doanh nghiệp.

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  November 13, 2023, 4:12 pm
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  November 10, 2023, 4:42 pm