7 Bước Tính Giá Thành Cơ Bản: Hướng Dẫn Chi Tiết và Thực Tiễn

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 02/02/2023 09:33 AM

Nội dung bài viết

  Tính giá thành là công việc mà một kế toán bắt buộc phải nắm chắc. Để việc tính giá thành được nhanh chóng, chính xác thì một quy trình đầy đủ và hợp lý kế toán có thể áp dụng quy trình tính giá thành với 7 bước cơ bản như sau:

  Tính Giá Thành Cơ Bản

  Tập hợp chi phí sản xuất

  Tập hợp các chi phí sản xuất ra sản phẩm theo 3 khoản mục gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí nhân công trực tiếp và Chi phí sản xuất chung.

  Phân bổ chi phí

   Trong quá trình sản xuất, sẽ có những chi phí được dùng chung cho nhiều loại sản phẩm. Chính vì vậy, chi phí cần phải được phân bổ riêng để tính giá thành từng loại sản phẩm. Chú ý khi phân bổ chi phí để tính giá thành cần dựa vào những tiêu thức hợp lý.

  Sử dụng phương pháp hợp lý trong quy trình tính giá thành

  Khi đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau, chủ doanh nghiệp sẽ tùy theo loại hình và tình hình thực tế của doanh nghiệp mình để lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp. Một số phương pháp chủ yếu như: Phương pháp giản đơn, Phương pháp hệ số, Phương pháp tỷ lệ, Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ, Phương pháp theo đơn đặt hàng, Phương pháp tính giá thành phân bước…

  Xác định sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ 

  Đối với sản phẩm dở dang cuối kỳ, kế toán các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến số lượng sản phẩm dở dang mà còn cần quan tâm đến mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang. Để có thể có được số liệu về sản phẩm dở dang, kế toán có thể yêu cầu bộ phận sản xuất cung cấp hoặc tự mình đi kiểm kê, cần lưu ý số liệu cần phải chính xác để làm cơ sở cho bước xác định giá trị của sản phẩm dở dang trong kỳ.

  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp phù hợp

  Sau khi tìm được số lượng sản phẩm dở dang và mức độ hoàn thành, kế toán phải tiến hành đánh giá để xác định trị giá của sản phẩm dở dang cuối kỳ. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang sau để đưa vào quy trình tính giá thành:

  - Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  - Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương

  - Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

  Tính trị giá sản phẩm hoàn thành

  Dựa vào những số liệu đã tính toán ở các bước trên của quy trình, tiến hành tính trị giá thành phẩm theo công thức:

  Trị giá sản phẩm hoàn thành = Trị giá 154 dở dang đầu kỳ +Trị giá 154 phát sinh trong kỳ – Trị giá 154 dở dang cuối kỳ- Phế liệu thu hồi – Sản phẩm phụ – sản phẩm hỏng.

  Tính giá thành từng loại và kết thúc quy trình tính giá thành sản phẩm

  Doanh nghiệp nên tính giá thành từng loại sản phẩm và lập bảng để thuận tiện cho việc tính toán và theo dõi.

  Phần mềm kế toán Safebook.vn đáp ứng đầy đủ trong việc tính giá thành với các tính năng như tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ một cách nhanh chóng, chính xác, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, phần mềm kế toán Safebooks.vn còn cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của Nhà nước.

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  Chi Tiết Các Nghiệp Vụ Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp 2023
  October 18, 2023, 4:11 pm
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  Phần Mềm Kế Toán Nội Bộ: Giải Pháp Hiệu Quả Cho Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp
  August 9, 2023, 11:38 am
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  Phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp
  August 8, 2023, 8:34 pm
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  Phần Mềm Kế Toán Là Gì? Ưu Điểm Nổi Bật Của Phần Mềm Kế Toán
  July 28, 2023, 11:31 am
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  Hướng dẫn tra cứu giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP
  July 27, 2023, 9:10 pm
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  [Tải ngay tài liệu] - “Xử lý hoá đơn doanh nghiệp có rủi ro về thuế & Thực hiện giảm thuế từ 10% xuống 8%"
  July 24, 2023, 6:05 pm