Nguyễn Tiến Thành
Tiktok Logo

Nguyễn Tiến Thành

Giám đốc kinh doanh

Giới thiệu

Giám đốc kinh doanh phần mềm kế toán Safebooks Công ty Cổ phần Arito Cloud.

Kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực tư vấn triển khai hệ thống quản trị tài chính kế toán cho doanh nghiệp.

Học vấn

Cử nhân Đại học Kinh Tế Huế Chuyên ngành Kế Toán-Kiểm Toán.